Den nye vej til sikker biopsihåndtering

Med BiopSafe er et af de mest udbredte problemer i forbindelse med biopsihåndtering løst. Nemlig risikoen for at blive udsat for kontakt med formalin ved berøring eller gennem indånding. En risiko, som mange læger, dyrlæger, laboranter og sygeplejersker udsætter sig for i deres daglige arbejde.

 

Hemmeligheden
sidder i låget

Systemet består af en lille, let håndterlig, container med formalin indkapslet i låget. Når biopsien er anbragt i containeren, skrues låget på, og derefter skal der blot et let tryk til, så strømmer formalin ud og dækker biopsien. Alt foregår inde i containeren, og intet formalin slipper ud hverken i væske- eller dampform.

Klar på få sekunder

Metoden er ikke bare sikker, den er også hurtig. BiopSafe er altid lige ved hånden, og hele processen med at anbringe biopsien, tilføre formalinen og gøre den klar til at overføre til laboratoriet tager blot få sekunder. Dette kan spare megen kostbar tid i det daglige arbejde og samtidig sikre at koncentrationen under f.eks. en operation ikke brydes unødigt.

Kontakt os

BiopSafe gør hverdagen nemmere og sikrere for læger, dyrlæger,

laboranter og sygeplejesker – både når der arbejdes på hospitalet,

klinikken eller ude i marken

Kontakt os