Veilig Snel Gemakkelijk

  • Formaline ingekapseld in het deksel
  • Eenvoudige druk van de duim om te bedienen
  • Geen personeel blootgesteld aan formaline

Een probleem oplossen voor medisch personeel over de hele wereld

In ziekenhuizen en klinieken worden dagelijks miljoenen biopsieën uitgevoerd. Bij dit proces wordt doorgaans formaline gebruikt, wat een ernstig gezondheidsrisico vormt.

BiopSafe biedt een efficiënte oplossing voor dit probleem. Het is een nieuwe en revolutionaire methode voor het behandelen van biopsieën, die medisch personeel over de hele wereld helpt te beschermen. De BiopSafe-flacon biedt veilige omgang met formaline door een simpele druk van uw duim.

De oplossing is even eenvoudig als effectief

De grote uitdaging in ziekenhuizen en klinieken over de hele wereld bestaat erin hoe de biopsie in formaline kan worden gefixeerd zonder morsen of blootstelling aan dampen.

Dit probleem wordt opgelost met BiopSafe – een klein vaatje met formaline ingekapseld in het deksel. Met een lichte druk van de duim komt de formaline vrij in een gesloten systeem dat de biopsie bedekt. Het resultaat is dat niemand wordt blootgesteld aan de inhoud, noch vloeibare vorm, noch in dampvorm.

Snel en gemakkelijk

Deze methode is niet alleen veilig, maar ook snel. BiopSafe is altijd bij de hand en het duurt slechts enkele seconden om de biopsie in de injectieflacon te plaatsen en erop te drukken om de formaline toe te voegen. Deze eenvoudige bediening spaart tijd en zorgt ervoor dat artsen en verpleegkundigen zich kunnen concentreren op andere belangrijke zaken. Tegelijkertijd wordt het transport naar het laboratorium veilig en gemakkelijk gemaakt.

2 maten

We hebben flacons in 2 maten: 20 ml en 60 ml. Dit maakt het gemakkelijker om meer biopsieën tegelijk te verwerken. Elke biopsie kan in een cassette worden geplaatst, die op haar beurt samen met andere cassettes in een flacon kan worden geplaatst, voordat het deksel wordt vastgedraaid en de formaline wordt vrijgegeven.

Veilige biopsieverwerking
in 6 stappen

Het duurt maar een paar seconden voordat het biopt veilig in formaline gedrenkt is en klaar is voor vervoer. Dit gebeurt volledig in een hermetisch afgesloten systeem zonder dat enige vloeistof of damp uit het buisje ontsnapt.

BiopSafe – Uw dagelijkse bescherming

Formaldehyde is een bekend carcinogeen voor de mens dat de gezondheid op veel negatieve manieren beïnvloedt. Dit kan gebeuren door directe blootstelling of door inademing. Het is bewezen dat langdurige blootstelling aan formaldehyde verband houdt met een verhoogd risico op kanker van de neus, nasofaryngeale kanker en longkanker.

Blootstelling op korte termijn kan ook ernstige gezondheidsrisico’s veroorzaken:

Inademing:
Verhoogde blootstelling aan formaldehyde kan ernstige pulmonale reacties op de bovenste luchtwegen veroorzaken

Ogen:
Irritatie met roodheid, jeuk, branderig gevoel en tranen als gevolg

Huid:
Allergische reactie en dermatitis, zoals ervaren door velen die met formaldehyde werken.

Het is daarom van cruciaal belang om zorgvuldig en aandachtig om te gaan met formaline om een veilige werkomgeving te garanderen.

Wie
we zijn

We zijn zeer toegewijd aan het waarborgen van een veilige werkomgeving voor medisch personeel dat betrokken is bij biopsieprocedures en aan het creëren van meer bewustzijn omtrent de vele gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met blootstelling aan formaline.

Daarom hebben we in 2014 BiopSafe uitgevonden, een innovatieve oplossing die niet alleen elke blootstelling aan formaline tijdens de procedure elimineert, maar die ook snel en makkelijk te gebruiken is.

BiopSafe is onderdeel van Axlab, gespecialiseerd in oplossingen voor de pathologie. Vandaag de dag wordt BiopSafe over de hele wereld gebruikt door duizenden professionals in de gezondheidszorg; BiopSafe wordt wereldwijd gedistribueerd via een toegewijd partnernetwerk.